Skip to main content

Γενική Χειρουργική

Η γενική χειρουργική αποτελεί μια πολύ σημαντική ειδικότητα της κτηνιατρικής επιστήμης, καθώς περιλαμβάνει την χειρουργική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων των μαλακών μορίων όλων των οργάνων του σώματος.

Η αλματώδης εξέλιξη της γενικής χειρουργικής ακολούθησε τις προόδους της ασηψίας, της αντισηψίας και της αναισθησιολογίας. Και οι τρεις παραπάνω τομείς είναι απολύτως απαραίτητοι για την επιτυχή έκβαση ενός χειρουργικού περιστατικού και το επιστημονικό προσωπικό της Vethelp δίνει μεγάλη σημασία σε αυτούς.

Αντισηψία είναι η μέθοδος με την οποία, με χημικά κυρίως μέσα, αναστέλλεται ο πολλαπλασιασμός των παθογόνων μικροοργανισμών (ενέργεια βακτηριοστατική) ή φονεύονται οι μικροοργανισμοί αυτοί (ενέργεια βακτηριοκτόνος) και εξουδετερώνεται έτσι η μόλυνση. Οι χημικές αυτές ουσίες ονομάζονται αντισηπτικά. Ασηψία είναι η μέθοδος με την οποία με φυσικά κυρίως μέσα (υψηλή, υγρή ή ξηρή θερμοκρασία), επιδιώκεται η καταστροφή κάθε παθογόνου μικροοργανισμού, καθώς και των σπόρων του, για να αποτραπεί η μόλυνση του εγχειρητικού τραύματος ή άλλης περιοχής του σώματος. Επομένως, η ασηψία αποβλέπει στην πρόληψη της μόλυνσης, ενώ η αντισηψία στην εξουδετέρωση της μόλυνσης που έχει ήδη επέλθει.

Η αναισθησία διακρίνεται σε τοπική και γενική. Η τοπική αναισθησία έχει σκοπό την πρόσκαιρη απώλεια της αισθητικότητας περιοχής του σώματος, μετά από έγχυση ουσίας (τοπικό αναισθητικό), χωρίς ελάττωση της συνείδησης. Παράδειγμα τοπικής αναισθησίας είναι η επισκληρίδια αναισθησία. Η γενική αναισθησία αποτελεί αναστρέψιμη και πλήρως ελεγχόμενη κατάσταση, που προκαλείται από την επίδραση ορισμένων χημικών ουσιών στο κεντρικό νευρικό σύστημα, με αποτέλεσμα την αναστολή των λειτουργιών του. Χαρακτηρίζεται από απώλεια συνείδησης, κατάργηση αίσθησης πόνου και καταστολή των μυϊκών αντανακλαστικών. Κάθε γενική αναισθησία συνοδεύεται από κάποιου βαθμού κίνδυνο για τη ζωή του ζώου. Ο κτηνίατρος της Vethelp πριν από κάθε γενική αναισθησία του ζώου σας θα εκτιμήσει την κλινική εικόνα της υγείας του και θα σας προτείνει τις εργαστηριακές εξετάσεις που συνιστούν τον προεγχειρητικό έλεγχο. Επίσης, είναι στη διάθεσή σας να σας εξηγήσει γιατί τα αναισθητικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούμε στη Vethelp είναι τα πλέον ασφαλή. Η ασφάλεια του χειρουργούμενου ζώου έχει υψίστη σημασία για εμάς και για αυτό χρησιμοποιούμε αναισθητικές μηχανές και συστήματα monitoring των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς σε κάθε χειρουργική επέμβαση.

Η αναισθητική μηχανή περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό των χειρουργείων μας, είτε χρησιμοποιούμε ενέσιμες είτε εισπνευστικές τεχνικές γενικής αναισθησίας. Η καταστολή των αντανακλαστικών των ανώτερων αναπνευστικών οδών και ο υπεραερισμός των κυψελίδων που συχνά προκαλούν οι ενέσιμες τεχνικές, οριοθετούν την ανάγκη εμπλουτισμού του εισπνεόμενου αερίου σε οξυγόνο και εφαρμογής τεχνικής αναπνοής. Επομένως, ακόμη και όταν χορηγούμε αποκλειστικά ενέσιμη αναισθησία για επεμβάσεις μικρής διάρκειας, οφείλουμε, για την ασφάλεια του ασθενούς, να διαθέτουμε έτοιμη προς χρήση αναισθητική μηχανή.
Η χειρουργική των μαλακών μορίων περιλαμβάνει τη χειρουργική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων όλων των οργάνων του σώματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον χειρουργικό καθαρισμό και την συρραφή τραυμάτων του δέρματος, την οισοφαγοτομή, την γαστροτομή, τη μερική γαστρεκτομή και γαστροδωδεκαδακτυλική αναστόμωση (Billroth I) ή γαστρονηστιδική αναστόμωση (Billroth II), τη γαστροπηξία, την εντεροτομή, την εντερεκτομή, τη κολοπηξία, την υφολική κολεκτομή, την ανάταξη κοιλιοκηλών, την ανάταξη περινεϊκής κήλης, την εκτομή και αναστόμωση του προπίπτοντος τμήματος του απευθυσμένου, την αφαίρεση των πρωκτικών σάκων, την ανάταξη διαφραγματοκήλης, την ανάτρηση των παραρρινικών κόλπων στο άλογο, τη θωρακοτομή, τη μερική εκτομή πνευμονικού λοβού, τη νεφροτομή, την νεφρεκτομή, τη κυστεοτομή και την αφαίρεση λίθων από ουροδόχο κύστη, την κυστεοστομία, την ουρηθροστομία, την ορχεκτομή, την προστατεκτομή, την περικαρδιοτομή, τη σπληνεκτομή, το ωταιμάτωμα, την μαστεκτομή, τη χειρουργική αφαίρεση όγκων και μαζών, τη θυρεοειδεκτομή στη γάτα, την επινεφριδεκτομή, την en block εκτομή των δερματικών πτυχών για τη θεραπεία των παρατριματικών δερματίτιδων, τη μεταμόσχευση δέρματος και την επανορθωτική χειρουργική.

Η αρχική κλινική εξέταση του ζώου ανήκει στις υπηρεσίες που η Vethelp προσφέρει στο χώρο σας. Ο κτηνίατρος της Vethelp θα εκτιμήσει τα δεδομένα του περιστατικού και θα σας συστήσει την κατάλληλη χειρουργική θεραπεία και τον προεγχειρητικό έλεγχο, που θα γίνει σε ένα από τα συνεργαζόμενα ιατρεία και κλινικές ζώων. Έχετε απορίες σχετικά με τις υπηρεσιες γενικής χειρουργικής που παρέχουμε στο ζώο σας? Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στη Vethelp.